Tuinarchitectuur, -aanleg & onderhoud. Wij zijn uw specialist!

Onze Services

Tuinontwerp

Op zoek naar een tuinontwerp. Onze ontwerpen sprankelen van creativiteit en inventiviteit.

Tuinaanleg

Een nieuwe tuin laten aanleggen. Onze kennis en flexibiliteit resulteren in een beter eindresultaat.

Onderhoud

Wilt u blijven genieten van uw tuin. Wij kunnen u bijstaan in het onderhouden van uw tuin, op basis van een onderhouds-contract of op afroep.

Bomen

Het onderhouden, snoeien, kappen en verplanten van bomen alsmede het uitbrengen van advies bij boomtechnische zaken.

Kunst

Toevoeging van kunst aan een tuin is van grote esthetische waarde.

Zand & Grond

Het leveren van diverse materialen als zand, grond, grind en hout etc..

Gladheidbestrijding

Het preventief strooien en /of sneeuwschuiven bij gladheid en het toegankelijk maken van parkeerplaatsen, wegen, fiets c.q. voetpaden en taluds van bedrijven.

Transport

Voor het leveren van transport voor het aan- en afvoeren van grond, grind, zand, hout etc.

Biomassa

Het transporteren van houtsnippers ten behoeve van biomassa energie-opwekking

Om deze werkpakketten binnen onze organisatie tot een goede uitvoer te brengen zijn deze gebaseerd op kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze werknemers evenals voor derden verhoogt de kwaliteit binnen onze onderneming. Dat de kwaliteit van het eindproduct wordt bepaald door de vakbekwaamheid van het personeel spreekt voor zich. Binnen onze organisatie krijgen de werknemers dan ook ruimschoots de gelegenheid om door bijscholing en cursussen hun kennis te vergroten c.q. te verbeteren.

Waarom wij?

Jarenlange ervaring

Al sinds 1989 is Abacus actief in het aanleggen en onderhouden van tuinen in de ruimste zin des woords.

Liefde voor het vak

Passie, interesse en plezier laten de liefde voor ons vak groeien.

Breed aanbod materiaal

Ons aanbod is divers: van vaardigheden en kennis tot materialen en diensten.