Tuinarchitectuur, -aanleg & onderhoud. Wij zijn uw specialist!

Waarom wij?

Liefde voor het vak

Passie, interesse en plezier laten de liefde voor ons vak groeien.

Jarenlange ervaring

Al sinds 1989 is Abacus actief in het aanleggen en onderhouden van tuinen in de ruimste zin des woords.

Breed aanbod materiaal

Ons aanbod is divers: van vaardigheden en kennis tot materialen en diensten.

Onze Services

Tuinontwerp

Op zoek naar een tuinontwerp? Onze ontwerpen sprankelen van creativiteit en inventiviteit.

Tuinaanleg

Een nieuwe tuin laten aanleggen? Onze kennis en flexibiliteit resulteren in een beter eindresultaat.

Onderhoud

Blijvend genieten van uw tuin? Wij kunnen u bijstaan in het onderhouden van uw tuin, op basis van een onderhouds-contract of op afroep.

Bomen

Het onderhouden, snoeien, kappen en verplanten van bomen alsmede het uitbrengen van advies bij boomtechnische zaken.

Transport

Voor het leveren van transport voor het aan- en afvoeren van grond, grind, zand, hout etc.

Gladheidbestrijding

Het preventief strooien en /of sneeuwschuiven bij gladheid en het toegankelijk maken van parkeerplaatsen, wegen, fiets c.q. voetpaden en taluds van bedrijven.

Kunst

Toevoeging van kunst aan een tuin is van grote esthetische waarde.

Kwaliteit ● Veiligheid ● Gezondheid

Om deze werkpakketten binnen onze organisatie tot een goede uitvoer te brengen zijn deze gebaseerd op kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze werknemers evenals voor derden verhoogt de kwaliteit binnen onze onderneming. Dat de kwaliteit van het eindproduct wordt bepaald door de vakbekwaamheid van het personeel spreekt voor zich. Binnen onze organisatie krijgen de werknemers dan ook ruimschoots de gelegenheid om door bijscholing en cursussen hun kennis te vergroten c.q. te verbeteren.