Biomassa

Bekende duurzame energiebronnen zijn wind, water en zon. Iets minder bekend, maar verantwoordelijk voor ruim de helft van de duurzame energie geproduceerd in Nederland is energie uit biomassa. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen, zoals gft-afval, plantaardige olie, mest maar ook hout.

Sinds enige jaren, na gericht onderzoek betreffende de houtige biomassa, behoort de in-en verkoop van houtchips tot een van onze speciale diensten. Voor verschillende opdrachtgevers verzorgen wij transporten van (snoei)houtafval afkomstig van gekapte bomen en takken. Het vrijgekomen top-en takhout, vanuit verschillende bos- en landschapsbeheer activiteiten vormt de basis voor de biobrandstoffen waarmee we een groeiende markt kunnen bedienen.

De vrijgekomen biomassa de zgn. houtchips of houtsnippers worden aan verschillende lokale afnemers verkocht om als grondstof te dienen voor bio-energie. De vrijgekomen biomassa zal worden verhandeld op basis van de NTA 8080 conformiteitsverklaring. De speerpunten van de NTA 8080 zijn:

  • De producerende partijen zorgen dat de geleverde biomassa voldoet aan de geldende lokale wettelijke bepalingen, biomassa wordt verkregen onder vrijwaring van illegale kap, vestiging of anderszins ongeautoriseerde activiteiten.
  • De geleverde biomassa komt niet uit gebieden gekenmerkt als hoge beschermingszone, gebieden met een culturele, economische, ecologische of religieuze waarde, enz.
  • Ter voorkomen van verarming van de bodemkwaliteit (humuslaag), blijven wortels en twijgen in het gebied achter en wordt alleen het kroonmateriaal als biomassa gebruikt.

De werkwijze biomassa gaat als volgt: De houtsnippers gaan in een ondergrondse bunker, daar worden ze met een transportband naar een stookoven getransporteerd. Onderweg worden ze gedroogd en daarna gaan ze de oven in voor verbranding. Bij de verbranding van biomassa komt warmte vrij waarmee water kan worden opgewarmd wat geleverd kan worden aan bedrijven etc..