Tuintegeltaks - hogere belasting voor tuinen met tegelsLagere belasting voor groene tuinen

Het Biltse gemeentebestuur overweegt een lagere belasting voor groene tuinen af te dwingen via de zgn. rioolbelasting door deze te koppelen aan de verhardingsgraad van tuinen. Dat zou met zich meebrengen dat mensen met groene tuinen minder belasting betalen dan mensen met betegelde tuinen (Bron: AD-20 september 2017, zie inzet).

Er wordt ook wel gesprekken van de de tuintegeltaks. Dit blijkt uit de beantwoording door burgemeester en wethouders van schriftelijk gestelde vragen van GroenLinks. Die partij had het college ook opgeroepen De Bilt aan de melden voor de Operatie Steenbreek, maar dat ziet het college niet zitten. Operatie Steenbreek wil burgers stimuleren hun tuin te vergroenen. Ruim 40 gemeenten ermee aan de slag. In de regio zijn dit Utrecht, Houten en de Utrechtse Heuvelrug.

Aanleiding voor de actie zijn de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Die leiden tot een enorme druk op het riool, dat deze hoeveelheden vaak niet zo snel kan verwerken. Betegelde tuinen vergroten dit probleem.

Daken

GroenLinksraadslid Henk Zandvliet ziet de tuinen in De Bilt graag vergroenen. Zandvliet vroeg het college eveneens te onderzoeken of de rioolheffing kan worden gekoppeld aan de vergroening van tuinen en daken, aangezien dit leidt tot minder belasting van het riool.

Vergroen uw tuin

Wilt u meer weten over het vergroenen van uw tuin? Neem contact op met Ineke Hasenaar.